Tài liệu ôn thi Hóa phân tích 2 2019

Nếu như Hoá phân tích 1 nặng về bài tập thì phần lý thuyết lại chiếm khá nhiều điểm trong đề thi Hoá phân tích 2

Phần lý thuyết gồm 10 chương:
– Chương 2: Đại cương về phân tích quang học (Bản chất và đặc trưng các đại lượng, Hiện tượng hấp thụ ánh sáng, So sánh hấp thụ nguyên tử và hấp thụ phân tử)
– Chương 3: Quang phổ hấp thụ phân tử (Quang phổ hấp thụ khả kiến UV-VIS và Ứng dụng)
– Chương 4: Quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (Quang phổ hấp thụ nguyên tử, Quang phổ phát xạ nguyên tử, Quang phổ Plasma)
– Chương 5: Quang phổ huỳnh quang
– Chương 8: Đại cương về sắc ký (Một số vấn đề chung của sắc ký, PIC sắc ký và và các thông số đặc trưng quá trính rửa giải, Lý thuyết đĩa, Tối ưu hoá quá trình sắc ký, Ứng dụng của sắc ký)
– Chương 9: Sắc ký khí (Nguyên tắc hoạt động của máy sắc ký khí, Vai trò của chương trình nhiệt độ, Nguyên tắc hoạt động của các detector nhiệt độ FID, Nắm kĩ thuật chuẩn hoá diện tích)
– Chương 10: Sắc ký lỏng (Nguyên tắc hoạt động của máy HPLC, Các loại pha tĩnh thường dùng…)
– Chương 12: Chuẩn độ đo thế (Nguyên tắc, Điện cực chỉ thị kim loại, So sánh điện thế,…)
– Chương 13: Phân tích Von – ampe (Nguyên tắc, Cực phổ quét thế tuyến tính,..)
– Chương 14: Kỹ thuật xử lý mẫu (Nguyên tắc phân huỷ mẫu, Các kĩ thuật xử lý mẫu…)
Phần bài tập gồm các dạng bài:
– Bài tập sử dụng định luật Lambert – Beer
– Bài tập về sắc ký
– Bài tập điện thế
– Bài tập về chiết lỏng – lỏng

Dưới đây là link tài liệu ôn tập. Chúc các bạn có một mùa thi thành công!!! – From Vitamin Dược
Link đề cương : https://drive.google.com/open?id=1G6GUmb-uHc5_EmUfsURVhGLf2uBQjHkU

1 Comment

Leave A Reply