Tài liệu ôn thi Vật lý đại cương 2 2019

Chắc các bạn cũng không còn lạ lẫm gì với môn học này nữa đúng không nào? Vật lý đại cương 2 tập trung vào phần ánh sáng và phần nhiệt, vì thế cách học môn này sẽ có chút khác biệt với vật lý đại cương 1.

Tài liệu này bao gồm:
– Chương 1: Quang hình học
– Chương 2: Phân cực ánh sáng
– Chương 3: Hấp thụ ánh sáng
– Chương 4: Nhiễu xạ
– Chương 5: Nhiễu xạ tia Rơnghen và ứng dụng
– Chương 6: Hiển vi điện tử
– Chương 8: Laser
– Chương 9: Phân tích nhiệt

Phần bài tập gồm 3 dạng
+ Dạng 1: Bài tập về hấp thụ và phân cực ánh sáng.
+ Dạng 2: Nhiễu xạ.
+ Dạng 3: Chỉ số Miller
Chúc các bạn ôn thi vui vẻ !!! – From Vitamin Dược

Link:https://drive.google.com/open?id=1TGsZwXzZCifaIgvKoqN9F02UuqhX9Tdn

1 Comment

Leave A Reply