Chuỗi phản ứng Hóa hữu cơ 1 2019

Chuỗi phản ứng là phần chiếm nhiều điểm nhất trong đề thi Hoá Hữu Cơ 1.
Để làm tốt phần này phải có được khả năng ghi nhớ và tổng hợp kiến thức tốt về tính chất của các chất. Và một trong những cách để giúp chúng ta ôn tập là làm chuỗi – làm nhiều chuỗi – làm thật nhiều chuỗi :))

Đọc thêm