CÁC ĐỜI ĐỘI TRƯỞNG TRƯỚC

Các anh là tinh thần, là ngọn lửa tràn đầy nhiệt huyết, là những người dẫn dắt Tình Nguyện Dược đi đến hôm nay…

Anh Bùi Ngọc Thái
O1K71 & Ủy viên BCH Đoàn trường

Anh Bùi Ngọc Thái

Anh Nguyễn Gia Anh Văn
M1K70 & Ủy viên BCH Đoàn trường

Anh Nguyễn Gia Anh Văn

Anh Phạm Quang
Q1K69

Anh Phạm Quang

Anh Ngô Thanh Tuấn
Medical Representative tại AstraZeneca

Anh Ngô Thanh Tuấn